:   
:
   
13
, . , - , ...
133
423
Bye-bye baby
... . , . ...
138
Stalingrad
... . , : , . . ...
168
... . , : , . . ...
99
160
  4   2
, , ...
127